Witamy na naszej stronie techniklogistyk.com

Witamy na naszej stronie techniklogistyk.com

Witamy na naszej stronie techniklogistyk.com

Krajowy list przewozwowy

Krajowy list przewozowy jest dokumentem która potwierdza zawarcie umowy przewozu pomiędzy przewoźnikiem a przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dostawę towaru . Dokument ten jest stosowany w transporcie krajowym nie ma jednego określonego wzoru tego dokumentu. Poniżej postaram się podać instrukcję w jaki sposób należy wypełnić ten dokument.

Read More…

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Czas pracy kierowców – załoga dwuosobowa – zadanie

Opracuj harmonogram procesu transportowego na trasie Gdańsk – Tarnów zgodnie z konwencją AETR na podstawie poniższych danych:

– średnia prędkość 70 km/h

– odległość 665 km

– czas załadunku 60 minut.

– czas rozładunku 45 minut.

-godzina i data rozpoczęcia załadunku 08.01.2018r 06:00

                                                                 Rozwiązanie

Data i godzina od do Czynności Czas trwania czynności    [h i min] Liczba pokonanych km Liczba pokonanych km narastająco
Kierowca I Kierowca II
08.01.2018r.  06:00 – 07:00 załadunek obecny załadunek obecny 1 h 0 km 0 km
08.01.2018r.  07:00 – 11:30       jazda        4h 30 minut  315 km 315 km
08.01.2018r.  11:30 – 16:00   jazda  4h 30 minut 315 km  630 km
 08.01.2018r.  16:00 – 16:45 przerwa przerwa  45 minut 0 km 630 km
08.01.2018r.  16:45 – 17:15 jazda   30 minut 35 km 665 km
08.01.2018r.  17:15 – 18:00 rozładunek obecny rozładunek obecny 45 minut 0 km 665 km

 

Czas prowadzenia pojazdu: 665 km ; 70 km = 9,5 h wiemy że czas jazdy wynosi na pewno ponad 9  godzin, aby w prosty sposób obliczyć ile dokładnie minut to należy pomnożyć 0,5 h * 60( godzina ma 60 minut)=30 minut. Czas samej jazdy wynosi 9h 30 minut

 Objaśnienia wraz z obliczeniami

Kierowca I

Liczba przejechanych kilometrów w ciągu 4,5h=4*70 km+0,5h*70 =315km

Ile pozostało nam kilometrów do przejechania: 665km -315 km=350km

Kierowca II

Liczba przejechanych kilometrów w ciągu 4,5 h=4*70km+0,5h*70=315km

Ile pozostało nam kilometrów do przejechania:665 km-630 km=35km

Skoro pojazd ciężarowy w ciągu 1 h pokonuje 70km to 35km pokona w 30minut

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

FORMOWANIE JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH – ŚREDNICA

Przedsiębiorstwo zajmuję się produkcją soków jabłkowych.Na podstawie poniższych danych uformuj ładunek na  palecie o wymiarach 1200 mm x 1000 mm x 150mm waga 25 kg. maksymalna ładowność netto 1450 kg

Wielkość zamówień odbiorców oraz parametry ładunku:

  Liczba puszek soków wymiary zamawianych beczek soków  (średnica x wysokość mm)          Masa brutto jednej puszki soku. [kg]
ODBIORCA  A  1152 150mm x 200mm  10 kg
ODBIORCA B 864  300mm x 420mm 25 kg 

 

Plan formowania jednostek ładunkowych

Lp.  Zadania Odbiorca A Odbiorca B
1. Maksymalna liczba beczek soków w jednej warstwie na palecie [szt.]   48 szt.  12 szt.
2. Maksymalna liczba warstw beczek soków na jednej palecie[szt.]   3 warstwy 4 warstwy
3. Maksymalna liczba beczek soków na jednej palecie [szt.]  144 szt. 48 szt.
4. Wysokość utworzonej jednej pjł [m]  750 mm  1830 mm
5. Liczba utworzonych pjł [szt.]  8 palet  18 palet
6. Masa brutto jednej pjł [ kg.]  1465 kg 1225 kg
7. Masa brutto wszystkich utworzonych pjł [ kg.] 11 720 kg  22 050 kg 

 

1. Obliczamy liczbę beczek soków mieszących się w jednej warstwie.

Po wpisaniu beczki soku w kwadrat otrzymamy następujące wymiary:

Odbiorca A: dł. 150 mm  x szer. 150 mm x wys. 200 mm,  Odbiorca B: dł. 300 mm x szer. 300 mm x wys. 400 mm

Wymiary palety Euro dł. 1200 mm szer. 1000 mm wys. 150 mm Teraz możemy przejść do obliczenia maksymalnej liczby beczek soków w jednej warstwie.

Odbiorca A

1200 mm długość palety : 150 długość kartonu = 8 sztuk ,1000 mm szerokość palety : 150 szerokość kartonu kartonu = 6 sztuk

6 * 8 = 48 kartonów w jednej warstwie

Odbiorca B

1200 mm długość palety : 300 długość kartonu = 4 sztuk ,1000 mm szerokość palety : 300 szerokość kartonu kartonu = 3 sztuk

4 *3 = 12 kartonów w jednej warstwie.

 

2. Maksymalna liczba warstw beczek w jednej warstwie.

Waga jednej warstwy dla odbiorcy A : 48 sztuk (tyle sztuk mieści się na jednej warstwie)*10 kg.(waga jednej warstwy soku) = 480 kg  Maksymalna ładowność palety 1450 kg : 480 kg = 3 warstwy

Waga jednej warstwy dla odbiorcy B : 12 sztuk (tyle sztuk mieści się na jednej warstwie)*25 kg.(waga jednej warstwy soku) = 300 kg  Maksymalna ładowność palety 1450 kg : 300 kg = 4 warstwy

 

3. Maksymalna liczba beczek soków na jednej warstwie.

Odbiorca A

Liczba beczek soków mieszczących się na jednej warstwie 48 sztuk * 3 liczba warstw = 144 sztuk

Odbiorca B

Liczba beczek soków mieszczących się na jednej warstwie 12 sztuk * 4 liczba warstw = 48 sztuk

 

4. Wysokość utworzonej jednej pjł.

Odbiorca A

Liczba warstw 3 * wysokość jednej beczki (200 mm) = 600 mm + 150 mm = 750 mm

Odbiorca B

Liczba warstw 4 * wysokość jednej beczki (420 mm) = 1680 mm + 150 mm = 1830 mm

 

5. Liczba utworzonych pjł.

1152 szt. (liczba beczek soków stanowiących ładunek) : 144 szt.(liczba beczek soków mieszczących się na jednej pjł) = 8 palet

864 szt. (liczba beczek soków stanowiących ładunek) : 48 szt.(liczba beczek soków mieszczących się na jednej pjł) = 18 palet

 

6. Masa brutto jednej pjł.

Odbiorca A

144 szt. * 10 kg + 25 kg = 1465 kg

Odbiorca B

48 szt. * 25 kg +25 kg = 1225 kg

 

7. Masa brutto wszystkich pjł.

Odbiorca A

masa brutto jednej pjł 1465 kg (waga jednej palety) * 8 palet (liczba utworzonych pjł) =  11 720 kg

Odbiorca B

masa brutto jednej pjł 1225 kg (waga jednej palety) * 18 palet (liczba utworzonych pjł) =  22 050 kg

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Formowanie jednostek ładunkowych – walec

Uncategorized No Comments

Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją olejów silnikowych , sprzedaje swoje wyroby gotowe w beczkach o promieniu 0,1 m i wysokości 0,4m. Waga brutto jednej beczki wynosi 15 kg , natomiast waga palety euro wynosi 25 kg. Ładunek nie może wystawać poza granicę palety a zdolność piętrzenia wynosi 3 warstwy.  Na podstawie powyższych danych uformuj ładunek na  palecie o wymiarach 1,2m x 0,8m x 0,144m waga 25 kg.

 Wiemy że beczka ma kształt walca a podstawą walca jest okrąg , więc najlepiej będzie ją wpisać w kwadrat. Wiemy że promień wynosi 0,1 m a jeden bok kwadratu składa się z dwóch promieni więc trzeba pomnożyć 0,1 m * 2 = 0,2 m.

Wymiary palety Euro  1,2m x 0,8m x 0,144m

Wymiary beczki  0,2m x 0,2m x 0,4 m

Liczba beczek mieszczących się na długość  palety euro.

1,2 m :0,2 m = 6 beczek

Liczba beczek mieszcząca się na szerokość palety euro.

0,8 m : 0,2 m = 4 beczki

Liczba beczek mieszczących się na jednej  warstwie palety euro.

6*4 = 24 beczki

Na palecie Euro zmieszczą się :

24* 3 = 72 beczki

Wysokość palety z ładunkiem =  0,4(wysokość beczki)*3(liczba warstw) + 0,1444(wysokość pustej palety)= 1,2 + 0,144 = 1,344 mm

Waga palety z ładunkiem = 72 (ilość beczek) * 30 kg(waga jednej beczki) + 25( waga pustej palety) = 1080 +25 = 1105 kg

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn