ANALIZA OEE – w praktyce

Analiza OEE w prosty sposób pokazuje gdzie mamy do czynienia z marnotrawstwem czyli tym wszystkim co generuje koszty i nie przynosi wartości dodanej. Dzięki takim informacją łatwiej jest wprowadzić działania korygujące które zwiększą efektywność i obniżą koszty co w efekcie przełoży się na koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu gotowego i sprawi że przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne na rynku. W mojej ocenie analizę OEE można połączyć z 5 Why aby znaleźć przyczynę zidentyfikowanych przestojów i defektów.  Poniżej przedstawię jak się to liczy:

Dane wejściowe:

  1. Czas pracy jednej zmiany 8 godzin

  2. Planowana przerwa w pracy maszyny 20 minut

  3. Zmierzony całkowity czas awarii 20 minut

  4. Czas przezbrajania maszyn 30 minut

  5. Inne 0 minut

  6. Planowana przerwa w pracy maszyny 20 minut

  7. Wyprodukowano 1000 szt.

  8. Czas jednego cyklu 20 sekund

  9. Liczba braków 20 szt.

DOSTĘPNOŚĆ X WYKORZYSTANIE X JAKOŚĆ
Nazwa detalu: BLAT DREWNIANY
Numer detalu: 2345
Zmiana: I
 Maszyna: OKLEJARKA
Data: 03.12.2016R
 
 
Operator: MACIEJ BĄK
 
 
DOSTĘPNOŚĆ
A.
Całkowity czas dostępności wyposażenia
480 Minut
B.
Planowane przerwy w pracy maszyny
20 Minut
C.
Czas pracy =A-B
460 Minut
D.
Nieplanowany postój maszyny (=E+F+G), w tym:
50 Minut
E.
Awarie
20 Minut
F.
ustawianie i regulacje
30 Minut
G.
Inne
0 Minut
H.
Czas eksploatacji netto =C-D
410 Minut
I.
Współczynnik dostępności =H/C x 100
89,13%
WYKORZYSTANIE
J.
Ilość wyprodukowanych części (dobre + wadliwe)
1000 szt.
K.
Czas cyklu (wg technologii)
20 sek/szt
L.
Osiągnięty średni czas cyklu =(Hx60)/J
24,60 sek/szt
M.
Współczynnik wydajności =(J x K)/(H x 60) x 100
81,3 %
JAKOŚĆ
N.
Liczba braków
20 szt.
0.
Współczynnik jakości =(J-N)/J x 100
98,00 %
OEE
P.
Całkowita efektywność wyposażenia= IxMxO
71,01%
Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

WSKAŹNIK OEE

Wskaźnike OEE – (Overall Equipment Effectiveness – całkowita wydajność sprzętu) –  jest to międzynarodowy standard wykorzystywany do oceny i analizy wykorzystania sprzętu technicznego w procesach produkcyjnych. Wskaźnik ten pozwala ustalić jaka jest bieżąca wydajność maszyn i urządzeń oraz pokazuje nam gdzie powstają straty.

Wskaźnik OEE  składa się z trzech składników służących do pomiaru efektywności:

– Dostępność

– Wydajność

– Jakość

Stosowanie tego wskaźnika ułatwia zakładom produkcyjnym walkę z MUDĄ czyli z tym wszystkim co nie przynosi wartości dodanej.

Wdrożenie wskaźnika OEE powinno przynieść  przedsiębiorstwu następujące korzyści:

– poprawa wydajności maszyn,

– wzrost jakości wytwarzanych produktów,

–  zmniejszenie kosztów produkcyjnych poprzez eliminację marnotrawstwa,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn