FORMOWANIE JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH – ŚREDNICA

Przedsiębiorstwo zajmuję się produkcją soków jabłkowych.Na podstawie poniższych danych uformuj ładunek na  palecie o wymiarach 1200 mm x 1000 mm x 150mm waga 25 kg. maksymalna ładowność netto 1450 kg

Wielkość zamówień odbiorców oraz parametry ładunku:

  Liczba puszek soków wymiary zamawianych beczek soków  (średnica x wysokość mm)          Masa brutto jednej puszki soku. [kg]
ODBIORCA  A  1152 150mm x 200mm  10 kg
ODBIORCA B 864  300mm x 420mm 25 kg 

 

Plan formowania jednostek ładunkowych

Lp.  Zadania Odbiorca A Odbiorca B
1. Maksymalna liczba beczek soków w jednej warstwie na palecie [szt.]   48 szt.  12 szt.
2. Maksymalna liczba warstw beczek soków na jednej palecie[szt.]   3 warstwy 4 warstwy
3. Maksymalna liczba beczek soków na jednej palecie [szt.]  144 szt. 48 szt.
4. Wysokość utworzonej jednej pjł [m]  750 mm  1830 mm
5. Liczba utworzonych pjł [szt.]  8 palet  18 palet
6. Masa brutto jednej pjł [ kg.]  1465 kg 1225 kg
7. Masa brutto wszystkich utworzonych pjł [ kg.] 11 720 kg  22 050 kg 

 

1. Obliczamy liczbę beczek soków mieszących się w jednej warstwie.

Po wpisaniu beczki soku w kwadrat otrzymamy następujące wymiary:

Odbiorca A: dł. 150 mm  x szer. 150 mm x wys. 200 mm,  Odbiorca B: dł. 300 mm x szer. 300 mm x wys. 400 mm

Wymiary palety Euro dł. 1200 mm szer. 1000 mm wys. 150 mm Teraz możemy przejść do obliczenia maksymalnej liczby beczek soków w jednej warstwie.

Odbiorca A

1200 mm długość palety : 150 długość kartonu = 8 sztuk ,1000 mm szerokość palety : 150 szerokość kartonu kartonu = 6 sztuk

6 * 8 = 48 kartonów w jednej warstwie

Odbiorca B

1200 mm długość palety : 300 długość kartonu = 4 sztuk ,1000 mm szerokość palety : 300 szerokość kartonu kartonu = 3 sztuk

4 *3 = 12 kartonów w jednej warstwie.

 

2. Maksymalna liczba warstw beczek w jednej warstwie.

Waga jednej warstwy dla odbiorcy A : 48 sztuk (tyle sztuk mieści się na jednej warstwie)*10 kg.(waga jednej warstwy soku) = 480 kg  Maksymalna ładowność palety 1450 kg : 480 kg = 3 warstwy

Waga jednej warstwy dla odbiorcy B : 12 sztuk (tyle sztuk mieści się na jednej warstwie)*25 kg.(waga jednej warstwy soku) = 300 kg  Maksymalna ładowność palety 1450 kg : 300 kg = 4 warstwy

 

3. Maksymalna liczba beczek soków na jednej warstwie.

Odbiorca A

Liczba beczek soków mieszczących się na jednej warstwie 48 sztuk * 3 liczba warstw = 144 sztuk

Odbiorca B

Liczba beczek soków mieszczących się na jednej warstwie 12 sztuk * 4 liczba warstw = 48 sztuk

 

4. Wysokość utworzonej jednej pjł.

Odbiorca A

Liczba warstw 3 * wysokość jednej beczki (200 mm) = 600 mm + 150 mm = 750 mm

Odbiorca B

Liczba warstw 4 * wysokość jednej beczki (420 mm) = 1680 mm + 150 mm = 1830 mm

 

5. Liczba utworzonych pjł.

1152 szt. (liczba beczek soków stanowiących ładunek) : 144 szt.(liczba beczek soków mieszczących się na jednej pjł) = 8 palet

864 szt. (liczba beczek soków stanowiących ładunek) : 48 szt.(liczba beczek soków mieszczących się na jednej pjł) = 18 palet

 

6. Masa brutto jednej pjł.

Odbiorca A

144 szt. * 10 kg + 25 kg = 1465 kg

Odbiorca B

48 szt. * 25 kg +25 kg = 1225 kg

 

7. Masa brutto wszystkich pjł.

Odbiorca A

masa brutto jednej pjł 1465 kg (waga jednej palety) * 8 palet (liczba utworzonych pjł) =  11 720 kg

Odbiorca B

masa brutto jednej pjł 1225 kg (waga jednej palety) * 18 palet (liczba utworzonych pjł) =  22 050 kg

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Formowanie jednostek ładunkowych

Formowanie jednostek ładunkowych jest jednym z zadań które może pojawić się na egzaminie zawodowym z kwalifikacji A.31.  Zanim przejdę do zadania praktycznego chciałbym wszystkich zapoznać z teorią. Poniżej mała ściągawka.

1 Jak obliczyć wysokość palety  z ładunkiem ?

Wysokość pojedynczego (kartonu, skrzyni itp ) x liczba warstw. + wysokość palety bez ładunku jeśli paleta EURO to – 144 mm

2 Jak obliczyć wagę brutto palety z ładunkiem.

Waga ( kartonu, skrzyni itp.) * liczba sztuk mieszczących się na palecie + waga pustej palety = masa brutto palety z ładunkiem.

3 Jak obliczyć wagę brutto przewożonego ładunku ?

Waga brutto  pojedynczej palety z  ładunkiem  * liczba palet stanowiących ładunek (w przypadku kiedy mamy do czynienia z paletami jednorodnymi )

4 Jak obliczyć masę ładunku jeśli mamy do czynienia ze skrzyniami które są umieszczone w kontenerze luzem bez użycia palety ?

Waga brutto pojedynczej skrzyni, kartonu *  liczba skrzyń, kartonów mieszczących się w kontenerze = waga brutto ładunku.

5 Jak obliczyć objętość palety z towarem? 

Na samym początku należy zamienić jednostki milimetry na metry ( jeśli mamy podane wymiary w metrach to nie zamieniamy jednostek ) Jak już to zrobimy to musimy pomnożyć długość*szerokość*wysokość palety ( rzeczywistą wysokość a nie pustej palety) = objętość m3

6 Jak obliczyć objętość ładunku?

Objętość jednej palety z towarem w m3 x liczba palet stanowiących ładunek = objętość ładunku m3 (w przypadku gdy mamy do czynienia z paletami jednorodnymi)

7 Jak obliczyć objętość kontenera, naczepy itp.

Na samym początku należy zamienić jednostki milimetry na metry ( jeśli mamy podane wymiary w metrach to nic nie robimy) Jak już mamy odpowiednie jednostki to musimy pomnożyć wymiary naczepy , kontenera itp.  długość x szerokość x wysokość = objętość m3

8 Jak obliczyć współczynnik wypełnienia naczepy kontenera?

Objętość ładunku m3/objętość kontenera m3, naczepy itp.

Jeśli mamy wyrazić współczynnik wypełnienia w % to musimy tą wartość która nam wyjdzie pomnożyć przez 100 Jeśli współczynnik wypełnienie wynosi powyżej 1 lub 100 % to najprawdopodobniej popełniliście błąd.

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn