Ekonomiczna wielkość zamówienia.

Ekonomiczna wielkość zamówienia z angielskiego EOQ- Economic Order Quantity – jest to metoda która pozwala określić optymalną wielkość zamówienia. Stosowanie tej metody pozwala obniżyć koszty utrzymania zapasów  oraz  zmniejszyć łączne koszty związane ze złożeniem zamówienia.

 Formuła EWD ma pewne ograniczenia:

– EWD dotyczy tylko jednego produktu,  w rzeczywistości  u jednego dostawcy zamawiamy zazwyczaj kilka produktów,

– jedno z założeń EWD jest takie że popyt musi być stały, w rzeczywistości  bardzo często mamy do czynienia ze zmiennością popytu,

– jednoczesna dostawa całej partii towaru, w rzeczywistości często dostawy dostarczane są w partiach,

– stałość kosztu jednostkowego, w rzeczywistości występują rabaty przy większych zamówieniach,

Metoda będzie się sprawdzać w przypadku zrównoważonego popytu w innych przypadkach metoda ta będzie mało efektywna.

EWZ/EOQ – Ekonomiczna wielkość dostawy,

Kz – Koszt pojedynczego zamówienia

Z – Roczne zapotrzebowanie na dany towar

Cj – Wartość towaru

Ku – koszt utrzymania zapasu (w procentach)

 

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY

 

Sklep „Wando” zajmuje się sprzedażą opon. Pani Klaudia  która jest kierowniczką sklepu chce obliczyć ile opon powinna zamówić w jednej dostawie. Z posiadanych danych wynika że koszt pojedynczego zamówienia (KZ) wynosi 100 zł, roczne zapotrzebowanie na opony  (Z) wynosi 2000 sztuk wartość towaru (Cj) to 100 zł/szt a koszt utrzymania jednostki zapasu (Ku) wynosi 20%.

 

 

Pani Klaudia powinna zamówić 141 opon, istnieje znikome ryzyko że popyt nie zostanie zaspokojony.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

UKŁADY TECHNOLOGICZNE MAGAZYNÓW

KAŻDY Z TRZECH UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH MAGAZYNÓW MA SWOJE WADY I ZALETY. WYBÓR NAJBARDZIEJ OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA ZALEŻY OD RODZAJU I SPECYFIKI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

Układ przelotowy.

 

Zaletą układu przelotowego  jest rozdzielenie dych dwóch stref, jak możemy  zauważyć na powyższym rysunku kierunek przepływu towaru jest bardzo uporządkowany nie ma możliwości omyłkowego wydania przyjętego towaru ze względu na to że strefy przyjęć i wydań znajduję się po przeciwnych stronach. Główną wadą układu przelotowego jest strata dużej ilości przestrzeni,  która mogłaby być wykorzystana do składowania towarów. Dodatkowo zasoby ludzkie, sprzęt  oraz stanowiska przeładunkowe są mniej efektywnie wykorzystywane w odróżnieniu do układu workowego.

 

Układ kątowy.

Układ kątowy jest bardzo podobny do przelotowego jeśli chodzi o wady i zalety,  ze względu na to  że w tym przypadku mamy do czynienia z rozdzieleniem strefy przyjęć i wydań w podobny sposób.

Układ workowy z oddzielną strefą przyjęć i wydań.

Układ workowy ze wspólną strefą przyjęć i wydań.

Układ workowy w efektywny sposób wykorzystuje stanowiska przeładunkowe oraz sprzęt do załadunku i wyładunku co ma wpływ na koszty. W bardziej efektywny sposób wykorzystana jest również przestrzeń magazynowa.  Strefa przyjęć i wydań zajmuje o wiele mniej miejsca niż w przypadku układu przelotowego i kątowego,  dużym minusem układu workowego jest możliwość popełniania błędów z powodu bezpośredniego sąsiedztwa strefy przyjęć i wydań. Duży ruch wózków widłowych oraz ich liczba w jednym miejscu  ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

 

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokumentacja magazynowa – podsumowanie

Dokumenty magazynowe możemy podzielić na dwie grupy:

 

a) przychodowe – są takie dokumenty które są wystawiane w momencie przyjęcia towaru do magazynu.

b) rozchodowe – są to takie dokumenty które są wystawiane w momencie wydania towaru z magazynu.

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument PW – zadanie praktyczne


ZADANIE PRAKTYCZNE

Dnia 22.12.2016r zakład produkcyjny  „Polska Wieś”  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35  kod pocztowy 30-698 wyprodukował następujące wyroby gotowe:

Nr indeksu Nazwa  dostarczonego wyrobu Ilość dostarczona Jednostka miary Cena jednostkowa
0007 Dżem truskawkowy 40 szt. 4,00 zł
0008 Dżem malinowy 30 szt. 5,00 zł
0009 Dżem wiśniowy 50 szt. 3,00 zł

Dnia 22.12.2016r nastąpiło przekazanie wyrobów gotowych z działu produkcji do magazynu centralnego. Przekazanie materiałów zostało udokumentowane poprzez wystawienie dokumentu PW o numerze: PW 4322/12. Wyżej wyprodukowane wyroby gotowe zostały przekazane przez Pana Mariusza Kota który jest brygadzistą w dziale produkcji za przyjęcie towaru oraz sporządzenie dokumentacji odpowiada Pan Damian Zon.  Rolę kierownika magazynu pełni Pani Zuzanna Wysocka.

 

Na podstawie powyższych danych wystaw dokument PW.

Po kliknięciu  na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie. 

W załączniku czysty druk do ćwiczeń.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument MM – zadanie praktyczne

ZADANIE PRAKTYCZNE

Z magazynu wyrobów gotowych  do magazynu surowców w przedsiębiorstwa produkcyjnym  „Polska Wieś”  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35  kod pocztowy 30-698. Dnia 24.12.2016r nastąpiło przesunięcie międzymagazynowe następujących towarów:

 

Nr indeksu Nazwa wyrobu Ilość wydana Jednostka miary Cena jednostkowa
0001 opakowania kartonowe 1000 szt. 0,10 zł
0002 słoiki 200 szt. 1,00 zł

Za wydanie towarów oraz sporządzenie dokumentacji odpowiada magazynier Mariusz Nowak. Nadzór nad procesami magazynowymi  pełni Adrian Kwiatek. W magazynie surowców osobą odpowiedzialną za odbiór towaru w danym dniu jest Emilia Radosna na podstawie powyższych danych wypełnij dokument MM o numerze: MM/453/12

Po kliknięciu  na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie. 

W załączniku czysty druk do ćwiczeń.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument ZW – zadanie praktyczne


ZADANIE PRAKTYCZNE

 

W związku z awarią która miała miejsce 24.12.2016r w przedsiębiorstwie produkcyjnym  „Polska Wieś”  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35  kod pocztowy 30-698 dział produkcji nie był wstanie wykonać planu produkcyjnego  i zwrócił następujące surowce do magazynu surowców:

Nr indeksu Nazwa wyrobu Ilość zwrócona Jednostka miary Cena jednostkowa
333-68 Jabłka 20 szt. 1,20 zł
344-75 Truskawki 10 szt. 3,00 zł
355-23 Marchew 8 szt. 1,50 zł

Osobą wystawiającą dokument ZW jest brygadzista Adam Skalski który dokona również zwrotu surowców. Osobą zatwierdzają zwrot jest Adam Dybek, odpowiedzialną osobą za przyjęcie surowców do magazynu jest Pan Filip Brzoza. Na podstawie powyższych danych wystaw dokument ZW o numerze: ZW/342/12

Po kliknięciu  na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie. 

W załączniku czysty druk do ćwiczeń.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument RW – zadanie praktyczne

ZADANIE PRAKTYCZNE

Z magazynu surowców przedsiębiorstwa produkcyjnego  „Polska Wieś”  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35  kod pocztowy 30-698. W dniu 24.12.2016 r wydano następujące surowce potrzebne do produkcji.

 

Nr indeksu Nazwa wyrobu Ilość wydana Jednostka miary Cena jednostkowa
333-68 Jabłka 1000 szt. 1,00 zł
344-75 Truskawki 1200 szt. 3,00 zł
355-23 Marchew 800 szt. 1,50 zł

Na podstawie powyższych danych wystaw dokument RW 005/2016 za wydanie towarów  oraz wydanie surowców odpowiada Pan Adam Nowak za nadzór odpowiedzialny jest Kamil Lisek . Osobą przyjmującą surowce potrzebne do produkcji jest kierownik produkcji Andrzej Bedyk.

 

 

Po kliknięciu  na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie. 

W załączniku czysty druk do ćwiczeń.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument PZ – zadanie praktyczne

ZADANIE PRAKTYCZNE

 

Dnia 22.12.2016r do zakładu produkcyjnego  „Polska Wieś”  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35  kod pocztowy 30-698 dotarła dostawa surowców potrzebnych do produkcji z firmy „ROL-WIT” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolnej 35, kod pocztowy 00-940 Warszawa.  Na podstawie dokumentu PZ 345/12 z dnia 22.12.2016r do magazynu surowców zostały przyjęte następujące towary zgodnie z zamówieniem ZAM/721 :

Nr indeksu Nazwa  dostarczonego wyrobu Ilość dostarczona Jednostka miary Cena jednostkowa
333-68 Jabłka  1000 szt. 1,20 zł
344-75 Truskawki 3000 szt. 3,00 zł
355-23 Marchew 5000 szt. 1,50 zł
466-21 Wiśnia 6500 szt. 2,00 zł

 Wyżej wymienione surowce samochodem ciężarowym na własny koszt dostarczył Pan Jan Nowak, za przyjęcie towaru oraz sporządzenie dokumentacji odpowiada magazynier Pan Mariusz Kot nadzór nad procesem przyjęcia towaru pełni magazynier Pan Damian Leniwy.

Na podstawie powyższych danych wystaw dokument PZ.

Po kliknięciu  na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie. 

W załączniku czysty druk do ćwiczeń.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument WZ – zadanie praktyczne

ZADANIE PRAKTYCZNE

 

Z magazynu wyrobów gotowych przedsiębiorstwa produkcyjnego  „Polska Wieś”  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wesołej 35  kod pocztowy 30-698. Dnia 21.12.2016r roku zostały wydane Hurtowni „Wersol” z siedzibą w Kutnie przy ulicy Granicznej 35, kod pocztowy 99-300 Kutno następujące wyroby gotowe:

 

Nr indeksu Nazwa wyrobu Ilość wydana Jednostka miary Cena jednostkowa
321-22 dżem truskawkowy 200 szt. 3,00 zł
323-75 dżem wiśniowy 400 szt. 4,50 zł
347-23 marmolada 378 szt. 4,25 zł
454-21 powidła 345 szt. 4,50 zł

 

 Wyroby gotowe sprzedawane są hurtownikom bezpośrednio z zakładu produkcyjnego.  Zakład posiada dwa magazyny : magazyn wyrobów gotowych oraz  magazyn surowców. Dnia 21.12.2016r do magazynu wyrobów gotowych przybył Kami Kowalski (środek transportu EKU 2P78) kierowca hurtowni „Wersol”  z siedzibą w Kutnie. Pan Kamil zgłosił się po odbiór wyrobów gotowych które zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamówienia ZAM3465 . Za wydanie towaru oraz sporządzenie dokumentacji odpowiada magazynier Mariusz Nowak, Nadzór nad procesem dystrybucji wyrobów gotowych pełni Adrian Kwiatek . Na podstawie powyższych danych należy wystawić dokument WZ  A/4532

Na podstawie powyższych danych wystaw dokument WZ

Po kliknięciu  na zdjęcie widać rozwiązanie zadania bardzo dokładnie i czytelnie. 

W załączniku czysty druk do ćwiczeń.

 

 

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Dokument MM

Dokument MM – (Przesunięcie międzymagazynowe)  jest to dokument magazynowy używany w momencie kiedy zostaje przemieszczony towar w obrębie magazynów tego samego przedsiębiorstwa.

 

 Dokument MM powinien zawierać:

– Nazwę zakładu

– Miejsce z którego przemieszczany jest towar

– Miejsce do którego przemieszczany jest towar

– Nazwę towaru

– Numer dokumentu

– Ilość, cenę i  wartość przemieszczanego towaru

– Datę ( kiedy dokument został wystawiony)

– Podpis osoby wydającej towar

– Podpis osoby przyjmującej towar

 

W załączniku czysty druk MM do ćwiczeń.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn