CZAS PRACY KIEROWCÓW – ZADANIE

Opracuj harmonogram procesu transportowego na trasie Kutno – Rzeszów zgodnie z konwencją AETR na podstawie poniższych danych:

– średnia prędkość 50 km/h

– odległość 380 km

– czas załadunku 50 minut.

-godzina i data rozpoczęcia załadunku 22.05.2017r 06:10

– średnia prędkość pojazdu wynosi 50 km/h,

– odległość 380 km

Data

Godzina od -do

Czynności

Przejechane km

na odcinku

narastająco

22.05.2017r

06;10 – 07;00

załadunek

0 km

0 km

22.05.2017r

07;00 – 11;30

jazda

225 km

 225 km

22.05.2017r

11;30 – 12;15

pauza

0 km

225 km

22.05.2017r

12;15 – 15;21

jazda

150 km

380 km

22.05.2017r

15;21

dojazd do miejsca rozładunku

0 km

380 km

Objaśnienia wraz z obliczeniami

Czas prowadzenia pojazdu: 380 km ; 50 km = 7,6 h wiemy że czas jazdy wynosi na pewno ponad 7  godzin, aby w prosty sposób obliczyć ile dokładnie minut to należy pomnożyć 0,6 h * 60( godzina ma 60 minut) = 36 minut. Czas samej jazdy wynosi 7h 36 minut

Liczba przejechanych kilometrów w ciągu 4,5 h = 4*50 km +0,5h * 50 = 225 km

Ile pozostało nam kilometrów do przejechania: 380 km -225 km = 155 km

155 :50 = 3,1h = 3 h + 0,1 * 60h = 3 h 6 minut

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Czas pracy kierowców – załoga dwuosobowa

Normy dotyczące czasu pracy kierowców poruszających się samochodami powyżej 3,5 t określone są w ustawie o czasie pracy kierowców w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006 oraz umowie AETR. Kierowca poruszający się samochodem powyżej 3,5 t zobligowany jest do przestrzegania czasu pracy kierowców  zgodnie z poniższymi zasadami:

Załoga – to przynajmniej dwóch kierowców, kierowca prowadzący pojazd ewidencjuje czas jazdy, natomiast drugi kierowca rejestruję w tachografie swoją dyspozycyjność, przez pierwszą godzinę drugi kierowca może być nieobecny.

Załoga dwuosobowa

Okres rozliczeniowy 30 h 
– 1 kierowca może jechać 9 h w ciągu 30 godzin 2 razy w tygodniu można zwiększyć czas prowadzenia do 10 godzin w załodze dwuosobowej.
– 2 kierowca może jechać 9 h w ciągu 30 godzin 2 razy w tygodniu można zwiększyć czas prowadzenia do 10 godzin w załodze dwuosobowej.
– czas aktywności kierowców wynosi maksymalnie 21 h
Przerwa
– jeden kierowca prowadzi pojazd 4,5 h następnie powinna nastąpić zmiana kierowcy, drugi kierowca powinien jechać 4,5 i dopiero po przejechaniu łącznie 9 godzin powinni zrobić 45 minutową przerwę.
Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy
– 4 godziny 30 minut 1 kierowca
– 4 godziny 30 minut 2 kierowca                                 
Odpoczynek 
– nieprzeprwalnie 9 godzin 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Czas pracy kierowców – załoga jednoosobowa

Normy dotyczące czasu pracy kierowców poruszających się samochodami powyżej 3,5 t określone są w ustawie o czasie pracy kierowców w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006 oraz umowie AETR. Kierowca poruszający się samochodem powyżej 3,5 t zobligowany jest do przestrzegania czasu pracy kierowców  zgodnie z poniższymi zasadami:

Załoga jednoosbowa 

Czas jazdy w ciągu 24 h 
– Norma: 9 godzin
-Dozwolone: 10 godzin, 2 razy w tygodniu
Przerwa
– Co najmniej 45 minut przerwy
– Można ją podzielić na 15 i 30 minut
Maksymalny czas nieprzerwanej jazdy
– 4 godziny 30 minut
Dopuszczalny czas jazdy
– w tygodniu: do 56 godzin
– w ciągu dwóch kolejnych tygodni: do 90 godzin
Odpoczynek dzienny
– Norma: 11 godzin ( odpoczynek dzienny można podzielić na dwie części  pierwsza część min 3h i  druga min 9h)
– Możliwość skrócenia tego czasu do 9 godzin trzy razy w tygodniu
Odpoczynek tygodniowy
– regularny: 45 godzin wraz z odpoczynkiem dziennym
– skrócony: 24 kolejne godziny w miejscu zamieszkania

 

Przykładowy tydzień pracy aby lepiej zrozumieć dopuszczalny czas jazdy.

Kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 6 dni w tygodniu.  4 x 9 + 2 x 10 = 56 . Jeśli kierowca będzie pracował 56 godzin w tygodniu to w kolejnym tygodniu zostanie mu tylko 34 godziny. (90-56=34)

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Formowanie jednostek ładunkowych – zadanie praktyczne

Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją soków jabłkowych pakuje swoje wyroby gotowe w kartony o wymiarach: długość – 300 mm, szerokość – 200 mm, wysokość  -300 mm, masa brutto jednego kartonu wynosi 10 kg,  waga palety Euro wynosi 25 kg ,wymiary palety euro 1200 mm (długość)  x 800 mm (szerokość) x 144 mm (wysokość) Ładunek nie może wystawać poza granice palety a zdolność piętrzenia wynosi 5 warstw. Maksymalna wysokość palety z ładunkiem wynosi 1800 mm waga palety z ładunkiem nie może przekroczyć 900 kg . Ładunek stanowi 2 640 sztuk kartonów. 

 

1. Ile kartonów mieści się na palecie w jednej warstwie ?

I sposób

1200 mm(długość palety) :300 (długość kartonu) = 4 , 800(szerokość palety): 200(szerokość kartonu)  = 4,

  4* 4= 16 sztuk (liczba kartonów w jednej warstwie)

 2. Podaj ilość warstw jaką można ułożyć na palecie.

Dostępna wysokość ładunku 1800 mm (maksymalna wysokość palety)  – 144 mm ( wysokość pustej palety) = 1656 mm

1656 mm (maksymalna wysokość ładunku) : 300 mm (wysokość kartonu) = 5,52 czyli 5 warstw, jakby dopuszczalna wysokość została przekroczona nawet o 1 cm to nie możemy tego zaakceptować ponieważ założenie w takim przypadku już zostałoby złamane.

3. Podaj liczbę opakowań mieszczących się na jednej palecie.

16 ( liczba kartonów w jednej warstwie) * 5 (liczba warstw) = 80 kartonów

4. Podaj wysokość palety z ładunkiem.

144 mm (wysokość pustej palety) + 5 (liczba warstw) * 300 mm ( wysokość jednego kartonu) = 1644 mm

5. Podaj masę ładunku wraz z paletą.

80(liczba kartonów) * 10 kg ( waga jednego kartonu) + 25 kg (masa pustej palety) = 825 kg masa jednej pjł brutto

6. Podaj objętość jednej palety.

1,2m * 0,8m * 1,644 = 1,58m3

7. Ile palet stanowi ładunek ?

2 640 (liczba wszystkich kartonów) : 80 ( liczba kartonów stanowiących ładunek ) = 33 palety

8. Jaka jest objętość  całego ładunku ?

1,58m3 (obiętość jednej palety)  * 33 (liczba palet stanowiących ładunek) = 52,14 m3 objętość całego ładunku.

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Formowanie jednostek ładunkowych

Formowanie jednostek ładunkowych jest jednym z zadań które może pojawić się na egzaminie zawodowym z kwalifikacji A.31.  Zanim przejdę do zadania praktycznego chciałbym wszystkich zapoznać z teorią. Poniżej mała ściągawka.

1 Jak obliczyć wysokość palety  z ładunkiem ?

Wysokość pojedynczego (kartonu, skrzyni itp ) x liczba warstw. + wysokość palety bez ładunku jeśli paleta EURO to – 144 mm

2 Jak obliczyć wagę brutto palety z ładunkiem.

Waga ( kartonu, skrzyni itp.) * liczba sztuk mieszczących się na palecie + waga pustej palety = masa brutto palety z ładunkiem.

3 Jak obliczyć wagę brutto przewożonego ładunku ?

Waga brutto  pojedynczej palety z  ładunkiem  * liczba palet stanowiących ładunek (w przypadku kiedy mamy do czynienia z paletami jednorodnymi )

4 Jak obliczyć masę ładunku jeśli mamy do czynienia ze skrzyniami które są umieszczone w kontenerze luzem bez użycia palety ?

Waga brutto pojedynczej skrzyni, kartonu *  liczba skrzyń, kartonów mieszczących się w kontenerze = waga brutto ładunku.

5 Jak obliczyć objętość palety z towarem? 

Na samym początku należy zamienić jednostki milimetry na metry ( jeśli mamy podane wymiary w metrach to nie zamieniamy jednostek ) Jak już to zrobimy to musimy pomnożyć długość*szerokość*wysokość palety ( rzeczywistą wysokość a nie pustej palety) = objętość m3

6 Jak obliczyć objętość ładunku?

Objętość jednej palety z towarem w m3 x liczba palet stanowiących ładunek = objętość ładunku m3 (w przypadku gdy mamy do czynienia z paletami jednorodnymi)

7 Jak obliczyć objętość kontenera, naczepy itp.

Na samym początku należy zamienić jednostki milimetry na metry ( jeśli mamy podane wymiary w metrach to nic nie robimy) Jak już mamy odpowiednie jednostki to musimy pomnożyć wymiary naczepy , kontenera itp.  długość x szerokość x wysokość = objętość m3

8 Jak obliczyć współczynnik wypełnienia naczepy kontenera?

Objętość ładunku m3/objętość kontenera m3, naczepy itp.

Jeśli mamy wyrazić współczynnik wypełnienia w % to musimy tą wartość która nam wyjdzie pomnożyć przez 100 Jeśli współczynnik wypełnienie wynosi powyżej 1 lub 100 % to najprawdopodobniej popełniliście błąd.

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Zasada 7W/7R

W dobie dużej konkurencji każde przedsiębiorstwo działające w branży logistycznej powinno zadbać o odpowiednią jakość obsługi klienta. Obsługę klienta na wysokim poziomie gwarantuje przestrzeganie  zasady 7R zwanej również 7W.

Właściwa obsługa klienta opiera się na zasadzie  7 W:

Właściwy produkt,

Właściwa ilość,

Właściwa jakość,

Właściwe miejsce,

Właściwy czas,

Właściwy klient,

Właściwa cena,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn