Prędkość komunikacyjna

Zaczniemy od wzoru na prędkość komunikacyjną.

Vk = L/(tr + tpt+tpp)

L – długość trasy,

Vk – prędkość komunikacyjna,

tr – czas trwania ruchu pojazdu,

tpt – czas postoju technicznego,

tpp – czas postojów wywołany odprawą podróżnych,

Przykład 1

Oblicz prędkość komunikacyjną autobusu realizującego transport pomiędzy Zgierzem a Łodzią wiedząc że długość trasy wynosi 10 km. Czas trwania ruchu pojazdu wynosi  17 minut  oraz czas postojów technicznych wynosi 8 minut natomiast czas postojów wywołanych odprawą podróżnych wynosi 7 minut.

Pierwsze co musimy zrobić to podstawić dane pod wzór.

Vk= 10 km/(17 min+ 8 min+ 7 min) = 10 km/ 32 min

Abyśmy otrzymali wynik w km/h  musimy podzielić 32 /60 = 0,53333 h

Vk = 10 km /0,53333 h

Vk= 24 km/h

Odpowiedź

Prędkość komunikacyjna autobusu realizującego transport pomiędzy Zgierzem a Łodzią wynosi 18,75 km/h

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Prędkość eksploatacyjna

Zaczniemy od wzoru na prędkość eksploatacyjną.

Ve = L/(tr + tpt+tpp+ tpk)

L – długość trasy,

Ve – prędkość eksploatacyjna,

tr – czas trwania ruchu pojazdu,

tpt – czas postoju technicznego,

tpp – czas postojów wywołany odprawą podróżnych,

tpk – czas postojów na przystankach krańcowych.

Przykład 1

Oblicz prędkość eksploatacyjną  autobusu realizującego transport pomiędzy Zgierzem a Łodzią na podstawie poniższych danych:

Długość trasy 10 km

Czas trwania ruchu pojazdu 17 minut

Czas postojów technicznych 8 minut

Czas postojów wywołany odprawą podróżnych wynosi 7 minut

Czas postoju na przystankach krańcowych wynosi  8 minut

Pierwsze co musimy zrobić to podstawić dane pod wzór.

Ve= 10 km/(17 min+ 8 min+ 7 min + 8 min) = 10 km/ 40 min

Abyśmy otrzymali wynik w km/h  musimy podzielić 40 /60 = 0,66666 h

Ve = 10 km /0,66666 h

Ve= 15 km/h

Odpowiedź

Prędkość eksploatacyjna autobusu realizującego transport pomiędzy Zgierzem a Łodzią wynosi 15,00 km/h

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Prędkość techniczna

Zaczniemy od wzoru na prędkość techniczną.

Vt = L/(tr + tpt)

L – długość trasy,

Vt – prędkość techniczna

tr – czas trwania ruchu pojazdu

tpt – czas postoju technicznego

Przykład 1

Oblicz prędkość techniczną autobusu realizującego transport pomiędzy Zgierzem a Łodzią wiedząc że długość trasy wynosi 10 km. Czas trwania ruchu pojazdu wynosi  17 minut  i  czas postojów technicznych wynosi 8 minut.

Pierwsze co musimy zrobić to podstawić dane pod wzór.

Vt = 10 km/(17 min+ 8 min) = 10 km/ 25 min

Abyśmy otrzymali wynik w km/h  musimy podzielić 25 /60 = 0,4166 h

Vt = 10 km /0,4166 h

Vt = 24 km/h

Odpowiedź

Prędkość techniczna autobusu realizującego transport pomiędzy Zgierzem a Łodzią wynosi 24 km/h

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn