Witamy na naszej stronie techniklogistyk.com

Witamy na naszej stronie techniklogistyk.com

Witamy na naszej stronie techniklogistyk.com

ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO – MRP

Przykład 1

Przedsiębiorstwo produkcyjne PROSTE TO otrzymała zamówienie  na 500 opakowań kaszy od firmy „ZDAM EGZAMIN” .

Struktura wyrobu gotowego (opakowanie kaszy)

Aktualny stan zapasów magazynowych wynosi:

kasza 150 kg,

Opakowania kartonowe 350 sztuk,

woreczki foliowe 2200 sztuk,

Na podstawie powyższych danych ustal potrzeby brutto i netto.

ROZWIĄZANIE

Z otrzymanego zamówienia od firmy „ZDAM EGZAMIN” wynika że zapotrzebowanie brutto dla kaszy wynosi 500 sztuk opakowań.

Zapotrzebowanie brutto (materiały)

 4 * 0,1 kg * 500 = 200 kg kaszy brutto.

500 sztuk opakowań kartonowych brutto.

500 * 4 = 2000 sztuk woreczków foliowych brutto.

Zapotrzebowanie netto (materiały)

200 kg- 150 kg kaszy = 50 kg,

500 – 350 sztuk opakowań kartonowych  = 150 sztuk,

woreczki 0 sztuk – zapas wystarczy na zrealizowanie zamówienia,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH – ZADANIE KONKURSOWE.

Przykład 1

Przedsiębiorstwo produkcyjne PROSTE TO otrzymała zamówienie  na 500 opakowań kaszy od firmy „ZDAM EGZAMIN” .

Struktura wyrobu gotowego (opakowanie kaszy)

KASZA 1

Aktualny stan zapasów magazynowych wynosi:

kasza 150 kg,

Opakowania kartonowe 350 sztuk,

woreczki foliowe 2200 sztuk,

Na podstawie powyższych danych ustal potrzeby materiałowe brutto i netto.

Proszę o przesyłanie rozwiązań na poniższy adres e-mail: kontakt@techniklogistyk.com  Wśród wszystkich osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana jedna osoba która otrzyma nagrodę w postaci pendrive 4GB.

Rozwiązanie i ogłoszenie wyników w czwartek o godzinie 13:00.

Życzymy powodzenia.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

System MRP II

MRP II (ang. Manufacturing Resources Planning – planownie zasobów produkcyjnych) – jest to system informatyczny który w porównaniu do systemu MRP został rozszerzony o planowanie zdolności produkcyjnych  oraz o elementy które są związane z procesem sprzedaży.  System ten wspiera podejmowane decyzje na szczeblach strategicznych dotyczące zarządzania produkcją. Poza materiałami bezpośrednio związanymi z produkcją system MRP II  uwzględnia również zasoby ludzkie, materiały pomocnicze, środki trwałe i inne.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

Zasada 7W/7R

W dobie dużej konkurencji każde przedsiębiorstwo działające w branży logistycznej powinno zadbać o odpowiednią jakość obsługi klienta. Obsługę klienta na wysokim poziomie gwarantuje przestrzeganie  zasady 7R zwanej również 7W.

Właściwa obsługa klienta opiera się na zasadzie  7 W:

Właściwy produkt,

Właściwa ilość,

Właściwa jakość,

Właściwe miejsce,

Właściwy czas,

Właściwy klient,

Właściwa cena,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

System DRP

 DRP ( ang. Distribution Requirements Planning – planowanie potrzeb dystrybucji ) –  system informatyczny który służy do planowania dystrybucji. Planowanie polega na systemowym określeniu potrzeb dystrybucji oraz popytu na wyroby finalne w poszczególnych punktach sieci dystrybucji wyrobów gotowych.

Korzyści z wdrożenia systemu DRP

– redukcja poziomu zapasów,

– zmniejszenie ryzyka braku zapasu,

– podwyższenie poziomu obsługi klienta,

 – redukcja kosztów,

– obniżenie kosztów transportu oraz magazynowania,

– zmniejszenie ryzyka braku zapasów,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

System CRM

System CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie relacjami z klientem ) – jest to system informatyczny który  wspomaga zarządzanie kontaktami z klientem. Pomaga przedsiębiorcom utrzymać wysoki poziom obsługi klienta co w efekcie przekłada się na zadowolenie klientów i wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Korzyści z wdrożenia systemów klasy CRM:

– usprawnienie obsługi klienta,

– uporządkowany system obsługi klienta w całej organizacji,

– poprawa satysfakcji klientów,

– wzrost sprzedaży,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

SYSTEM WMS

SYSTEM WMS (ang. Warehouse Management System) – jest to  magazynowy system informatyczny służący do zarządzania ruchem towarów w magazynie. System ten  usprawnia  procesy zachodzące w magazynie, ułatwia zarządzanie oraz zwiększą wydajność.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu WMS.

– wzrost wydajności,

– poprawa organizacji pracy,

– wzrost poziomu obsługi klienta,

– mniejsza ilości pomyłek,

– obniżenie kosztów związanych z zapasami,

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

SYSTEM KLASY ERP

System ERP (Enterprise Resource Planning- planowanie zasobów przedsiębiorstwa) – system klasy ERP jest system informatycznym następcą systemu MRP II składa się z modułów które są wstanie obsłużyć wszystkie procesy operacyjne przedsiębiorstwa. Głównym celem systemu ERP jest integracja wszystkich obszarów działalności . System ten ułatwia podejmowanie trafnych Hello decyzji co w efekcie przekłada się na wynik finansowy organizacji.

Główne zalety systemu klasy ERP

– wzrost efektywności,

– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,

– szybsze podejmowanie decyzji,

– poprawa obsługi klienta,

– ujednolicenie procedur,

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

ROZCHÓD ZAPASÓW W MAGAZYNIE

FIFO – czyli z angielskiego First In, First Out (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) –  metoda ta polega na tym że w pierwszej kolejności wydajemy te towary które zostały przyjęte  do magazynu najwcześniej . Metoda ta jest bardzo logiczna i racjonalna co powoduje że jest najbardziej popularna i najczęściej stosowana. W skrócie mówiąc w pierwszej kolejności wydajemy te towary które najdłużej zalegają nam na magazynie.

LIFO –  czyli z angielskiego Last In, First Out (ostatnie wchodzi, pierwsze wychodzi) – ta metoda polega na tym iż w pierwszej kolejności wydajemy te produkty które zostały przyjęte do magazynu najpóźniej. W skrócie mówiąc w pierwszej ?Porqué kolejności wydajemy te towary które najkrócej zalegają nam na magazynie i zostały przyjęte do magazynu najpóźniej.

FEFO – czyli z angielskiego First Expired First MRP Out (pierwsze traci ważność pierwsze wyszło) – ta metoda polega na tym iż w pierwszej kolejności wydajemy te produkty które mają najkrótszy termin przydatności.

Stosowanie metody FEFO zmniejsza ryzyko przeterminowania towarów w magazynie, ta metoda powinna być stosowana w sytuacjach kiedy dostawcy dostarczają nam towary w kolejności niezgodnej z terminem ważności.

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

SYSTEM MRP

System MRP ( (Material Requirements Planning) –  system MRP służy do planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie. Planowanie potrzeb materiałowych opiera się na podstawie struktury wyrobu gotowego. Zadaniem systemu MRP jest obliczenie dokładnej ilości materiałów potrzebnych do produkcji oraz ustalenia terminarza dostaw w taki sposób, aby był wstanie sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. Większość przedsiębiorstw planując swoje potrzeby materiałowe wykorzystuje specjalne oprogramowanie komputerowe klasy MRP.

Główne cele systemu MRP

 

zmniejszenie ilości zapasów materiałowych

dokładne określenie czasów dostaw półproduktów i surowców

lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury

szybsza reakcja na zachodzące zmiany w otoczeniu

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn