ROZCHÓD ZAPASÓW W MAGAZYNIE

FIFO – czyli z angielskiego First In, First Out (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) –  metoda ta polega na tym że w pierwszej kolejności wydajemy te towary które zostały przyjęte  do magazynu najwcześniej . Metoda ta jest bardzo logiczna i racjonalna co powoduje że jest najbardziej popularna i najczęściej stosowana. W skrócie mówiąc w pierwszej kolejności wydajemy te towary które najdłużej zalegają nam na magazynie.

LIFO –  czyli z angielskiego Last In, First Out (ostatnie wchodzi, pierwsze wychodzi) – ta metoda polega na tym iż w pierwszej kolejności wydajemy te produkty które zostały przyjęte do magazynu najpóźniej. W skrócie mówiąc w pierwszej ?Porqué kolejności wydajemy te towary które najkrócej zalegają nam na magazynie i zostały przyjęte do magazynu najpóźniej.

FEFO – czyli z angielskiego First Expired First MRP Out (pierwsze traci ważność pierwsze wyszło) – ta metoda polega na tym iż w pierwszej kolejności wydajemy te produkty które mają najkrótszy termin przydatności.

Stosowanie metody FEFO zmniejsza ryzyko przeterminowania towarów w magazynie, ta metoda powinna być stosowana w sytuacjach kiedy dostawcy dostarczają nam towary w kolejności niezgodnej z terminem ważności.

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn