System DRP

 DRP ( ang. Distribution Requirements Planning – planowanie potrzeb dystrybucji ) –  system informatyczny który służy do planowania dystrybucji. Planowanie polega na systemowym określeniu potrzeb dystrybucji oraz popytu na wyroby finalne w poszczególnych punktach sieci dystrybucji wyrobów gotowych.

Korzyści z wdrożenia systemu DRP

– redukcja poziomu zapasów,

– zmniejszenie ryzyka braku zapasu,

– podwyższenie poziomu obsługi klienta,

 – redukcja kosztów,

– obniżenie kosztów transportu oraz magazynowania,

– zmniejszenie ryzyka braku zapasów,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn