ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO – MRP

Przykład 1

Przedsiębiorstwo produkcyjne PROSTE TO otrzymała zamówienie  na 500 opakowań kaszy od firmy „ZDAM EGZAMIN” .

Struktura wyrobu gotowego (opakowanie kaszy)

Aktualny stan zapasów magazynowych wynosi:

kasza 150 kg,

Opakowania kartonowe 350 sztuk,

woreczki foliowe 2200 sztuk,

Na podstawie powyższych danych ustal potrzeby brutto i netto.

ROZWIĄZANIE

Z otrzymanego zamówienia od firmy „ZDAM EGZAMIN” wynika że zapotrzebowanie brutto dla kaszy wynosi 500 sztuk opakowań.

Zapotrzebowanie brutto (materiały)

 4 * 0,1 kg * 500 = 200 kg kaszy brutto.

500 sztuk opakowań kartonowych brutto.

500 * 4 = 2000 sztuk woreczków foliowych brutto.

Zapotrzebowanie netto (materiały)

200 kg- 150 kg kaszy = 50 kg,

500 – 350 sztuk opakowań kartonowych  = 150 sztuk,

woreczki 0 sztuk – zapas wystarczy na zrealizowanie zamówienia,

 

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH – ZADANIE KONKURSOWE.

Przykład 1

Przedsiębiorstwo produkcyjne PROSTE TO otrzymała zamówienie  na 500 opakowań kaszy od firmy „ZDAM EGZAMIN” .

Struktura wyrobu gotowego (opakowanie kaszy)

KASZA 1

Aktualny stan zapasów magazynowych wynosi:

kasza 150 kg,

Opakowania kartonowe 350 sztuk,

woreczki foliowe 2200 sztuk,

Na podstawie powyższych danych ustal potrzeby materiałowe brutto i netto.

Proszę o przesyłanie rozwiązań na poniższy adres e-mail: kontakt@techniklogistyk.com  Wśród wszystkich osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana jedna osoba która otrzyma nagrodę w postaci pendrive 4GB.

Rozwiązanie i ogłoszenie wyników w czwartek o godzinie 13:00.

Życzymy powodzenia.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn

SYSTEM MRP

System MRP ( (Material Requirements Planning) –  system MRP służy do planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie. Planowanie potrzeb materiałowych opiera się na podstawie struktury wyrobu gotowego. Zadaniem systemu MRP jest obliczenie dokładnej ilości materiałów potrzebnych do produkcji oraz ustalenia terminarza dostaw w taki sposób, aby był wstanie sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. Większość przedsiębiorstw planując swoje potrzeby materiałowe wykorzystuje specjalne oprogramowanie komputerowe klasy MRP.

Główne cele systemu MRP

 

zmniejszenie ilości zapasów materiałowych

dokładne określenie czasów dostaw półproduktów i surowców

lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury

szybsza reakcja na zachodzące zmiany w otoczeniu

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn