System MRP II

MRP II (ang. Manufacturing Resources Planning – planownie zasobów produkcyjnych) – jest to system informatyczny który w porównaniu do systemu MRP został rozszerzony o planowanie zdolności produkcyjnych  oraz o elementy które są związane z procesem sprzedaży.  System ten wspiera podejmowane decyzje na szczeblach strategicznych dotyczące zarządzania produkcją. Poza materiałami bezpośrednio związanymi z produkcją system MRP II  uwzględnia również zasoby ludzkie, materiały pomocnicze, środki trwałe i inne.

Udostępnij toShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedIn